"ترجمه رسمی "دکتر ناتی

.مدارک ترجمه شده توسط مترجم حرفه ای ناتی در اداره مهاجرت و تمامی ادارات و مراکز دولتی استرالیا پذیرفته می شوند √

.تمامی صفحات ترجمه نهایی با مهر ناتی تایید می شود و به نسخه فارسی آن الصاق می شود √

 .مدارک شناسایی  شما در مدت تنها یک روز کاری ترجمه شده و در هر کجای استرالیا که باشید در اختیار شما قرار می گیرد √

.نیازی به ارسال اصل مدرک نیست و تنها کافی است که تصویر یا اسکن خوانایی از مدرک خود از طریق ایمیل، پیام فیسبوک، وایبر، تلگرام یا پیامک تصویری ارسال کنید √

و مهمتر از همه، تجربه و سطح علمی مترجمین ما سبب می شود تا نهایت  دقت در انجام ترجمه ها اعمال شود و ترجمه ای با کیفیت از لحاظ محتوایی و ظاهری که شایسته هموطنان عزیز می باشد تحویل داده شود

T:  0423661299

E: [email protected]

برای بررسی لیست قیمت ها و ارسال مدارک خود به صفحه لیست قیمت ها مراجعه نمایید

 

Do you need to get a document translated from Persian (Farsi) into English? Do you want your document to be stamped by accredited Professional NAATI Translator?

Welcome to Dr. NAATI professional translations, where you can get your documents translated and certified from Farsi/Persian into English and English into Persian language. Our translation service is fast, efficient and reliable, and at a reasonable price. Our translation services are designed to suit any of your translation needs, including translating ID document etc for visa applications, and accepted by all local, state and federal governments.

How our NAATI Persian translation service can help you:

  • Same-day / Express service: Our translation service is fast, with ID documents translated within 24 hours.
  • Economical: We provide a competitively priced, yet high-quality translation services.
  • Reliable: You can depend on our experienced, certified NAATI translators, whose translations are double checked and approved by Dr. Majd.

We deliver top quality Farsi NAATI  certified translations for various industries and we ensure we assign your translation to the Farsi translators and proof-readers most qualified for your project. 

Getting your documents translated is simple. All you have to do is to look at our competitive price list and proceed here